Piramit Teknik Kuyumcu Malzemeleri, Kuyumcu Makineleri, Kuyumcu Tezgahları, Kuyumcu Aletleri

Nina Birthstars n-5001 Star  n-5002 Heart  n-5003 Cross  n-5004 Triangle 

n-5005 Square  n-5006 Full Moon  n-5007 Crescent Moon  n-5008 flower 

n-5009 Assorted 

All of our studs are available in   G= Gold   W= White   T= Titanium  

 

Rhino 5

Kulak Delme Küpeleri

Piramtek