x

Kurumsal Kimlik

MİSYON / MISSION:

Kuyumculuk sektöründe son teknolojik makineler, yazılımlar ve teknik servis desteği sağlamak, müşterilerimizin kolaylıkla yüksek kaliteli, hassas mücevherler yaratmasını sağlamak.

To provide the jewelry industry with state-of-the-art machinery, software, and technical expertise, enabling our customers to create high-quality, precise jewelry with ease. We are committed to supplying the latest technology and equipment while providing exceptional customer support and technical assistance to ensure our customers' success.
 

VİZYON / VISION:

Kuyumculuk sektörü için yenilikçi ve güvenilir teknolojik makinelerin lider sağlayıcısı olmak, müşterilerimize benzersiz teknik servis desteği sağlamak ve kuyum yapımının erişilebilir, verimli ve hassas olduğu bir gelecek yaratmak. 

Be the leading provider of innovative and reliable machinery and software for the jewelry industry, delivering unparalleled technical expertise and support to our customers, and creating a future where jewelry-making is accessible, efficient, and precise.

DEĞERLERİMİZ

İnsanlara Duyarlılık:

 • İş yerinin öncelikle bir insanlar topluluğu olduğu gerçeğini unutmamak
 • Gelişme ve geliştirmenin tek adresinin insan olduğunu anlamak
 • İş gerçekleri ile insani değerleri uyum halinde tutmak

Gelişime Açık

 • Her zaman iyiyi aramak
 • Sürekli daha iyiye erişmek için çalışmak
 • Geleceğin yeniliklerini merak etmek

İş ortakları

 • Distribütörlerini ve müşterilerini iş ortağı olarak görmek.

 

İş yerine ve topluma saygı

 • Çalışan kişileri, toplumu ve iş yerini bir bütün parça olarak görmek
 • Çalışan, iş yeri ve toplum işbirliğini karşılıklı saygı çerçevesinde yürütmek
 • Huzurlu ve güvenli bir iş ortamı yaratmak


VALUES
 

Respect for the Individuals

 • Remember that the workplace is primarily a community of human beings.
 • Understanding that the only address of improvement and development is human
 • Keeping business realities and human values in harmony

 

Open to development 

 • Search for the greater
 • Effort continuously to achieve better
 • Curious about the innovations of the future

 

Business partners

 • Seeing distributors and customers as business partners.

 

Respect for the Workplace and Community

 • Admit employees, society and the workplace as a whole
 • Realize employee, workplace, and society cooperation based on mutual respect
 • Creating a peaceful and safe work environment


Meaning of Piramit (Pyramid)

A pyramid shape symbolize stability, power, and strength. In a business context, a pyramid logo also convey a sense of stability and solidity, indicating that the company is well-established and reliable. Additionally, the upward-pointing shape of the pyramid symbolizes growth, ambition, and upward movement, suggesting that “Piramit” is forward-thinking and aspirational to seeking new technologies in the industry.

 

Piramit şeklinin anlamı  

Piramit şekli istikrarı, gücü ve kuvveti sembolize eder. Gücümüzü beraber büyüdüğümüz iş ortaklarımızdan ve teknolojiye olan güvenimizden alıyoruz. Aynı zamanda bir istikrar ve sağlamlık duygusu taşıyan Piramit, şirketin köklü ve güvenilir olduğunu gösterir. Ek olarak, piramidin yukarı bakan şekli büyümeyi ve yukarı doğru hareketi sembolize ederek, "Piramit"in ileri görüşlü ve endüstride yeni teknolojiler aramaya istekli olduğunun göstergesidir. 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.